Privaatsuspõhimõtted

MTÜ Tallinna Suurperede Klubi privaatsustingimused käsitlevad isikuandmete töötlemist suurperede väärtustamise ja toetamise ning sellega seotud tegevuste jaoks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatust.

Isikuandmete töötlemine hõlmab füüsilisest isikust kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ning talletamist lepingu ja muude juriidiliste kohustuste (raamatupidamine, tunnistuste register jm) täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töötleme üksnes teenuste osutamiseks ja haldamiseks vajalikku infot, et tagada teenuse tõrgeteta osutamine ning kvaliteet. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, teenus, kogus, kliendi andmed) kasutame ostetud teenuste ülevaate koostamiseks. Pangakonto andmeid kasutame vajadusel kliendile maksete tagastamiseks. Kontaktandmeid töötleme teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi) ning klientidele info edastamiseks e-posti ja infokirja vahendusel.

Milliseid andmeid töödeldakse?

  • teenuse kasutaja ja tema kaaslase andmed – nimi, isikukood, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber
  • laste arv, nimed ja isikukoodid, et teha kindlaks taotleja nõuetele vastavus Suurpere Klubi liikmeks astumiseks
  • aadress, pangakonto number ja maksetega seotud andmed
  • teenuse maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid kasutavad neile antud õiguste määratud mahus juhatuse liikmed, organisatsiooni liikmed või muu teenust osutava juriidilise isiku juhtorgani liikmed, töötajad ja klienditugi.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse üldjuhul seitse aastat. Kui dokumentidele on kehtestatud õigusaktides pikem säilitustähtaeg, lähtume sellest.

Maksete või tarbijavaidlustega seotud probleemide korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamiseks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasi küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised (necessary cookies) – neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised (performance cookies) – need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.

Enda andmetega seotud õiguste teostamine

Isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel. Kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge. Teenuse kasutajatel on õigus oma andmetega tutvuda ja nõuda andmete parandamist või kustutamist, pöördudes isikuandmete vastutava töötleja poole, saates vastava e-kirja aadressile tallinnsuurpereklubi@gmail.com

Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsiooninfo@aki.ee.