Pereklubi

Rõõm lastest ja peredest!

MTÜ Tallinna Suurperede Klubi ehk Pereklubi on iseseisev vabaühendus, mis toetub oma liikmete mainele ja teeb koostööd teiste huvigruppidega. Oleme avatud uutele võimalustele ja vaatenurkadele, et tugevdada laste kui positiivse väärtuse tajumist Eesti kultuuriruumis.

Suurpered on ühiskonna tähelepanu väärt, kuna just suurpered taastoodavad Eesti rahvastikku ning annavad olulise panuse järgmiste põlvkondade üleskasvatamiseks ning nende väärtuste kujundamiseks. Perede toetamine igapäevaste valikute ja toimetuleku osas, kuid veelgi enam, seismine nende vaimse tervise eest ja panustamine kasvatuse-väärtuste kujundamisesse, on tulevikku vaatav otsus.

2023. aasta alguses on Pereklubi ridades sadakond pere, kuid kolme- ja enamalapselisi peresid on Harjumaal oluliselt rohkem. Ootame meiega liituma peresid, kus on kasvamas kolm või enam alla 26-aastast (k.a) last või noort, kes õpivad päevases õppevormis.

Samuti tervitame uusi koostööpartnereid, toetajaid ja annetajaid. Mida suurpere vajab? – Ilmselgelt elukohta, sõiduvahendit ja mõistlikku kütusekulu, kuid ka eneseteostust, meelelahutust, puhkamisvõimalusi, kogukonda ja toetust, huvihariduse toetamist ning teadmisi lapsekasvatusest enesehoidmiseni. Koostöösoovist palume kirjutada aadressile tallinnsuurpereklubi@gmail.com.