Meist

Pereklubi väärtuspakkumine seisneb perede toetamises toidu, riiete, kultuuri- ning ühisüritustega ja mõnusa kogukonna loomises. 

Väärtused

Soovime olla tugevalt väärtuspõhine organisatsioon ning lähtume oma tegevuses ja otsustes Pereklubikate põhiväärtustest, milleks on:

  • AUSTUS – me austame ennast ja teisi
  • KAASAMINE – me ei tegutse üksi, vaid üheskoos
  • USALDUSVÄÄRSUS – me teeme seda, mida ütleme

Missioon

Pereklubi missioon seisneb Eesti suurperede (vähemalt 3 last ühes leibkonnas) sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide eest seismises ning kogukonnda toetamises ja kasvatamises.

Eesmärkide saavutamiseks teeme koostööd KOViga, Toidupanga, Uuskasutuskeskuse jt strateegiliste partneritega

Visioon

Pereklubi visioon on muuta ühiskonda vanema-, pere- ja lapsesõbralikumaks kolme- ja enama lapsega perede ühendamise ja toetamise kaudu.

Soovime, et heategijad leiaks meid ise üles ja küsiks, millist abi me suurperede toetamiseks vajame.

Oma eesmärkide saavutamiseks:

  • Teeme koostööd strateegiliste partnerorganisatsioonidega nagu Toidupank, Uuskasutuskeskus jt
  • Teeme koostööd kohaliku omavalitsusega, et projektitoetuse/sihtfinantseeringu abil läbi viia perede ühisüritusi
  • Jagame suurperede rõõmudest ja väljakutsetest mõtestatud teavet mitmesuguste meediakanalite kaudu (sh Tallinna Meedia, ajakirjad, Facebook) 
  • Toetame pereliikmete eneseteostusvajadust, jagame teadmisi pere harmooniliseks kooskasvamiseks ning toetame perede igapäevaelu nii toidu- kui riideaida ja kultuurisündmuste võimaluste loomisega. 
MTÜ Tallinna Suurperede Klubi asutati 2020. aasta suvel Tallinnas.